Market ubezpieczeniowy z ujednoliconymi formularzami

Największy polski market ubezpieczeniowy. Moje zadanie: opracowanie graficzne serwisu, logo, uproszczenie formularzy z prototypu oraz ilustracja główna.

Strona główna

Uproszczony formularz

Porównaj z poprzednią wersją

Porównanie wybranych ofert

Dopasowanie stylu do partnera w sprzedaży (cross-selling), na przykładzie banku Millennium

Ilustracja ze strony głównej

Szkic ręczny + Corel Painter + Photoshop.